Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Każdy uczestnik kursu otrzymuje ponadto płytę z testami.Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,